• Calendar

  mai 2024
  Lu Ma Mi Jo Vi Du
  « Apr    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – 24 aprilie 2024

 

O zi minunată, cu mare încărcătură emoțională pentru noi!

 

Am avut oaspeți dragi, elevi și cadre didactice, care ne-au adus, odată cu bucuria revederii, sentimentul de apartenență la întreg, energie pozitivă, culoare și zâmbete și muuultă, multă încredere într-un viitor mai bun pentru copiii noștri.
O zi plină, fructificată, la finalul ei, prin activități recreative, desfășurate în comun cu oaspeții noștri dragi, care au oferit și daruri, un motiv în plus de bucurie pentru copiii noștri.
Mulțumim, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roșiori de Vede și Școala Gimnazială Zaharia Stancu Roșiori de Vede!????
Multumim tuturor pentru implicare, sprijin și participare!????‍♀️????‍♂️

 

0424

011 2 3 10 9 11 20240424_095758 20240424_095814 20240424_100135 20240424_100141

IMG-20240424-WA0030 IMG-20240424-WA0037 IMG-20240424-WA0026 IMG-20240424-WA0012 IMG-20240424-WA0020 IMG-20240424-WA0023 IMG-20240424-WA0008 IMG-20240424-WA0002 IMG-20240424-WA0014 IMG-20240424-WA0044 IMG-20240424-WA0046 IMG-20240424-WA0048IMG-20240424-WA0052 IMG-20240424-WA0059 IMG-20240424-WA0065 IMG-20240424-WA0067 IMG-20240424-WA0071 IMG-20240424-WA0072 IMG-20240424-WA0082 IMG-20240424-WA0089 IMG-20240424-WA0077 IMG-20240424-WA0080 IMG-20240424-WA0102 IMG-20240424-WA0110IMG-20240424-WA0121 IMG-20240424-WA0120 IMG-20240424-WA0113 IMG-20240424-WA0124 IMG-20240424-WA0135 IMG-20240424-WA0132 IMG-20240424-WA0128 IMG-20240424-WA0140 IMG-20240424-WA0145 IMG-20240424-WA0160 IMG-20240424-WA0164 IMG-20240424-WA0162 IMG-20240424-WA0166IMG-20240424-WA0224 IMG-20240424-WA0238 IMG-20240424-WA0236 IMG-20240424-WA0235 IMG-20240424-WA0233 IMG-20240424-WA0231 IMG-20240424-WA0241 IMG-20240424-WA0248 IMG-20240424-WA0256 IMG-20240424-WA0249 IMG-20240424-WA0253IMG-20240424-WA0259 IMG-20240424-WA0271 IMG-20240424-WA0272 IMG-20240424-WA0273 IMG-20240424-WA0276 IMG-20240424-WA0278 IMG-20240424-WA0284 IMG-20240424-WA0282 IMG-20240424-WA0281 IMG-20240424-WA0280 IMG-20240424-WA0287 IMG-20240424-WA0286 IMG-20240424-WA0288IMG-20240424-WA0292 IMG-20240424-WA0298 IMG-20240424-WA0300 IMG-20240424-WA0301 IMG-20240424-WA0302 IMG-20240424-WA0304 IMG-20240424-WA0312 IMG-20240424-WA0309 IMG-20240424-WA0310 IMG-20240424-WA0317 IMG-20240424-WA0318 IMG-20240424-WA0325 IMG-20240424-WA0320 IMG-20240424-WA0328IMG-20240424-WA0376 IMG-20240424-WA0379 IMG-20240424-WA0383 IMG-20240424-WA0380 IMG-20240424-WA0391 IMG-20240424-WA0395 IMG-20240424-WA0397 IMG-20240424-WA0398 IMG-20240424-WA0399 IMG-20240424-WA0403 IMG-20240424-WA0405 IMG-20240424-WA0413 IMG-20240424-WA0418 IMG-20240424-WA0420IMG-20240424-WA0422 IMG-20240424-WA0423 IMG-20240424-WA0428 IMG-20240424-WA0429 IMG-20240424-WA0431 IMG-20240424-WA0432 IMG-20240424-WA0439 IMG-20240424-WA0441 IMG-20240424-WA0442 IMG-20240424-WA0443 IMG-20240424-WA0446 IMG-20240424-WA0449 IMG-20240424-WA0452 IMG-20240424-WA0454IMG-20240424-WA0454 IMG-20240424-WA0469 IMG-20240424-WA0471 IMG-20240424-WA0472 IMG-20240424-WA0474 IMG-20240424-WA0475 IMG-20240424-WA0483 IMG-20240424-WA0481 IMG-20240424-WA0477 IMG-20240424-WA0489 IMG-20240424-WA0490 IMG-20240424-WA0493 IMG-20240424-WA0495 IMG-20240424-WA0486IMG-20240424-WA0489 IMG-20240424-WA0493 IMG-20240424-WA0502 IMG-20240424-WA0500 IMG-20240424-WA0498 IMG-20240424-WA0512 IMG-20240424-WA0523 IMG-20240424-WA0517 IMG-20240424-WA0505 IMG-20240424-WA0524 IMG-20240424-WA0514 IMG-20240424-WA0513 IMG-20240424-WA0503IMG-20240424-WA0526 IMG-20240424-WA0530 IMG-20240424-WA0541 IMG-20240424-WA0539 IMG-20240424-WA0537 IMG-20240424-WA0535 IMG-20240424-WA0547 IMG-20240424-WA0549 IMG-20240424-WA0560 IMG-20240424-WA0555IMG-20240424-WA0562 IMG-20240424-WA0564 IMG-20240424-WA0565 IMG-20240424-WA0566 IMG-20240424-WA0570 IMG-20240424-WA0571 IMG-20240424-WA0573 IMG-20240424-WA0575 IMG-20240424-WA0574 IMG-20240424-WA0576 IMG-20240424-WA0578 IMG-20240424-WA0579 IMG-20240424-WA0580

 


CONCURS PROFESOR-EDUCATOR

ANUNT CONCURS SCOALA

Organizare concurs administrator de patrimoniu

ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU_CSEI ROȘIORI DE VEDE

 

ANUNȚ

 

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL CONFORM H.G.1336/2022

 

 

A. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, cu sediul în Roșiori de Vede, Str. Oltului, nr.59, jud. Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, conform H.G. nr.1336/2022.

 1. 1.      Nivelul postului: execuție;
 2. 2.      Denumirea postului: administrator patrimoniu S, post vacant pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, compartiment didactic auxiliar;
 3. 3.      Gradul / Treapta profesională – III
 4. 4.      Scopul principal al postului: administrator patrimoniu, conform fișei postului din anexă
 5. 5.      Numărul de posturi: 1

 

B. Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1.  formular de înscriere la concurs;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în   termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume     (după caz);
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea  studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior  derulării concursului;(adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii).
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1, al. 2 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vîrstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  Curriculum vitae – model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, cu sediul în Roșiori de Vede, Str. Oltului, nr. 59, jud. Teleorman, compartimentul secretariat, telefon 0247467144, persoană de contact Petrescu Marius, e-mail: scoalaspecialarosiori@yahoo.com.  

 

C. Condiții generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a)      are cetăţenie română sau cetățenia unui alt stat membru al UE sau a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b)      cunoaște limba română scris și vorbit;

c)      are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d)      are  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e)      îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f)       nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals sau contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

g)      nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h)      nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1), lit. h.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Absolvirea unei instituţii de învăţământ superior tehnic (subinginer, inginer) sau economic;
 2. Experiență de minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
 3. Cunoştinţe de operare PC (Word şi Excel);
 4. Abilitati de comunicare, organizare, îndrumare şi control;
 5. Seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol;
 6. Manifestarea unei atitudini morale și civice(limbaj, ținută, comportament)
 7. Capacitate de a rezolva problemele;
 8. Disponibilitate la deplasări în municipiu;

D. Bibliografie și tematică:

Bibliografie:

-          Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare (exclusiv TITLUL III – Învăţământul superior);

-           Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 

-          Hotarare Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;

-          Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994 privind angajarea gestionarilor şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordinul nr. 6143/2011 Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea  inventarierii;

-          Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

-          Legea nr. 333/2003, republicata cu modificările şi completările ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

-          Regulamentul operaţiunilor de casă.

 

TEMATICĂ:

-          Baza materială a învăţământului preuniversitar (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011)

-          Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Documentaţia de atribuire – caietul de sarcini, documente de atribuire (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Dispoziții generale, definitii, principii ,praguri valorice, Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei, Exceptari (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Procedura Simplificata (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Criterii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Dosarul achiziţiei publice (L 98/2016,HG 395/2016),

-          Achiziția directă  (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Criterii de calificare si selectie (L 98/2016,HG 395/2016)

-          Condiţii privind angajarea gestionarilor (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994)

-          Garanţii şi răspunderi (Legea nr. 22/1969, modificată şi completată prin Legea nr. 54/1994)

-          Executarea contractului individual de muncă – Drepturi şi obligaţii ale salariatului (Legea nr. 53/2003)

-          Procedura de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar (Ordinul nr. 6143/2011)

-          Anexa 28  – fişa cadru de autoevaluare şi evaluare a administratorului de patrimoniu (Ordinul nr. 6143/2011)

-          Obligaţiile lucrătorilor (Legea nr. 319/2006)

-          Inventarierea patrimoniului (OMFP nr. 2861/2009)

-          Predarea şi primirea gestiunii de bunuri materiale (Hotarârea 2230/1969)

-          Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrare, eliberarea bunurilor materiale (Hotarârea 2230/1969)

-          Selecţia şi angajarea personalului de pază (Legea nr. 333/2003

-          Întocmirea registrului de casă (Regulamentul operaţiunilor de casă).

-          Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXEL)

-          Fișa postului – administrator patrimoniu

E. Calendarul de desfășurare a concursului

 1. Termenul de depunere a dosarelor: 22.08.2023, ora 12.00 la sediul instituției
 2. Selecția dosarelor: 24.08.2023
 3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor : 25.08.2023, ora 11.00.
 4. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele    selecţiei dosarelor: 28.08.2023, până la orele 12.00-
 5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor selecției dosarelor: 29.08.2023, ora 15.00, la sediul și pe site-ul școlii
 6. Proba scrisă:  în data de 30.08.2023, ora 9.00, la sediul instituției
 7. Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 30.08.2023, ora 15.00
 8. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 31.08.2023, ora 14.00
 9. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 01.09.2023, ora 14.00
 10. Proba practică: în data de 04.09.2023, ora 09.00, la sediul instituției
 11. Proba de interviu: în data de 04.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției
 12. Afișarea rezultatelor la proba practică și proba de interviu: 04.09.2023, ora 16.00, la sediul instituției
 13. Depunere a contestațiilor privind rezultatele la proba practică și proba de interviu: 05.09.2023, ora 12.00
 14. Afișarea rezultatelor la contestații: 06.09.2023, ora 15.00, la sediul instituției
 15. Afișare rezultate finale:  în data de 07.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției și pe site-ul acesteia.