Centrul scolar pentru educatie incluziva Rosiorii de Vede Teleorman

Picture1

 INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI DE CONTEXT

Unitatea de învăţământ CENTRUL SCOLAR PENTRU EUCATIE INCLUZIVA

Codul Sirues 700155

Judetul TELEORMAN  Orasul  ROSIORII DE VEDE

Str. OLTULUI nr.59

Cod localitate (SIRUTA) 151189 Telefon 0247467144

Fax 0247467144  E-mail  scoalaspecialarosiori@yahoo.com

Anul înfiinţării unităţii de învăţământ 1972

Nr.Ordin/Nr.Decizie/Nr.Hotărâre/Nr.Act de înfiinţare/118 din 29 –XI- 2006

Instituţia emitentă  MINISTERUL INVATAMANTULUI

Autorizaţie/aviz sanitar de funcţionare a unităţii  seria A nr 0005013 data 11.04.2005

Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică:

-SCOALA AJUTATOARE DE BAIETI CALINESTI

-SCOALA AJUTATOARE DE BAIETI SILISTEA NOUA

-SCOALA AJUTATOARE DE BAIETI PLOSCA

-SCOALA SPECIALA ROSIORII DE VEDE

-CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ROSIORII DE VEDE

             

           Prea mult timp persoanele cu dificultati de invatare si adaptare s-au confruntat cu o societate care s-a concentrat mai mult asupra deficientelor  decat asupra potentialului. Centrul scolar pentru educatie incluziva Rosiorii de Vede  promoveaza activitati focalizate pe individ , activitati care sa respecte atat diferentele dintre ei, cat si demnitatea fiecaruia in parte.
Misiunea noastra este de a asigura sanse egale in educatie, militind pentru educatie incluziva si scoli incluzive care sa ofere un mediu prietenos si stimulativ in scopul valorizarii tuturor persoanelor defavorizate.

Dorim sa promovam dreptul la educatie si recuperare al copilului, prin activitati remediale de compensare, abilitare si reabilitare.

GRUPUL ŢINTĂ

-  copii cu vârste cuprinse între 1-3 ani;
-  preşcolari şi şcolari din învãţãmântul special şi din cel de masã;
-  pãrinţi sau aparţinãtori legali ai copiilor;
-  personalul angajat în unitãţile de învãţãmânt sau în alte instituţii care acţioneazã în domeniul educaţiei speciale a copiilor;
-  elevi/studenţi care efectueazã module de practicã pedagogicã;
-  membri ai comunitãţii locale.

OFERTA CURRICULARĂ

învăţământ preşcolar :
–2 grupe
învăţământ primar :
•clasa pregatitoare elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa   I elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa a II – a elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa a III – a elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa a IV –a elevi cu deficienţă mentală  severă
învăţământ gimnazial:
•clasa a V –a elevi cu deficienţă mentală  moderată
•clasa a VI –a      elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa a VII –a    elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa a VIII –a A elevi cu deficienţă mentală  moderată
•clasa a VIII –a B  elevi cu deficienţă mentală severă
•clasa a IX –a elevi cu deficienţă mentală  severă
•clasa a X –a elevi cu deficienţă mentală  severă
•Învăţământ integrat :  4 cadre didactice de sprijin / itinerante
–2 învăţători de sprijin / itineranţi
–2 profesori de sprijin / itineranţi

Personalul didactic si nedidactic

•Număr cadre didactice – 47
•Număr cadre didactice calificate –47
•Număr cadre didactice titulare – 24
•Număr cadre didactice cu gradul I –     13
•Număr cadre didactice cu gradul II –   14
•Număr cadre didactice cu gradul definitiv –   11
•Număr cadre didactice debutante –  9
Număr personal didactice auxiliar – 4
Număr personal nedidactic- 4

 

Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã Rosiorii de Vede  oferă urmãtoarele servicii:

 

 • realizeazã depistarea precoce şi asigurã intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • şcolarizeazã copii cu diverse grade şi tipuri de dizabilitãţi;
 • realizeazã terapii specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale din învãţãmântul special şi din învãţãmântul de masã;
 • evalueazã şi diagnosticheazã şi urmãreşte evoluţia şcolarã a copiilor cu cerinţe educative prin intermediul Comisiei interne de evaluare continuã, conform art. 24 din HG 1437/2004 privind Comisia pentru Protecţia Copilului. Examinarea şi testarea psihologicã sunt efectuate doar de cãtre profesorul psiholog conform atestãrii din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei unitare elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii;
 • realizeazã şi aplicã planuri de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;
 • realizeazã adaptãri curriculare pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în învãţãmântul obişnuit;
 • propune servicii de sprijin şi/sau terapii specifice, dupã caz;
 • asigurã asistenţã psihoeducaţionalã copiilor cu cerinţe educative speciale prin cadre didactice de sprijin/itinerante, terapeuţi, consilieri etc.;
 • de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã a cadrelor didactice care furnizeazã programe de educaţie remedialã;
 •  promoveazã învãţãmântul incluziv;
 • asigurã asistenţã educaţionalã copiilor/elevilor nedeplasabili prin formele de şcolarizare: la domiciliul elevului, cu frecvenţã redusã, cu scutire de frecvenţã, comasat, etc.;
 • monitorizeazã evoluţia copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • oferã asistenţã socialã şi servicii în regim de semiinternat/centru de zi pentru copiii/elevii cu cerinţe speciale care solicitã acest lucru;
 • informeazã şi consiliazã familiile copiilor cu cerinţe educative speciale cu privire la problematica educaţiei copiilor lor;
 • participã, împreunã cu Centrul judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã, la activitãţi de informare, formare, perfecţionare şi documentare a cadrelor didactice din învãţãmântul obişnuit şi special, care se ocupã de educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • valorificã experienţa psihopedagogicã pozitivã şi promoveazã ideile moderne privind educaţia specialã prin publicaţii de specialitate periodice, prin cercetare aplicativã şi prin crearea de mijloace didactice;
 • asigurã resursele umane şi materiale necesare realizãrii practicii pedagogice în domeniul educaţiei speciale;
 • desfãşoarã activitãţi de cercetare şi consultanţã metodico-ştiinţificã, sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi de asistenţã educaţionalã;
 • asigurã propria dezvoltare instituţionalã precum şi cea a Centrului judeţean de resurse şi de asistenţã educaţionalã prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte, de finanţare, sponsorizãri, donaţii, parteneriate etc.);
 • colaboreazã cu instituţiile care promoveazã alternativele educaţionale aprobate;
 • colaboreazã cu toate instituţiile din comunitatea localã implicate în problematica copiilor.

  

STRATEGIA NATIONALA DE ACTIUNI COMUNITARE 

Şcoli implicate:

 1.   Şcoala cu clasele I – VIII Zaharia Stancu Roşiorii de Vede
 2.   Şcoala cu clasele I – VIII Mihai Eminescu Roşiorii de Vede
 3.   Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 Roşiorii de Vede
 4.   Colegiul Naţional Anastasescu Roşiorii de Vede
 5.   Colegiul Tehnic Anghel Saligny Roşiorii de Vede

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>